İş Sağlığı ve Güvenliği

HÜDAVERDİ YAPI Ltd. Şti. üretim faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini korumayı amaç bilmiş ve bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği konusunda ' önce güvenlik ilkesiyle yaklaşmaktadır.

- İş sahası içinde sürekli baş koruyucu baretler, başlıklar, kasklar, halat koruyucular kullanmak,

- İşçi sağlığı ve güvenliği mevzuatlarını, uluslar arası anlaşmalara, imzaladığı sözleşmelere ve şartnamelere uymayı ve uygunluğunu

takip etmek,  

- İşçi sağlığı ve güvenliği politikamızı kalıcı kılmak için, kurum içi eğitim programları uygulamak,

- Bütün projelerimize her türlü kazalara karşı ( Komşu mali mesuliyet dahil olmak üzere ), başlangıçtan iskan alıncaya kadar özel sigorta yaptırmaktadır.

- Şantiyelerimizde bütün personelimiz SGK güvencesi altındadır.